Sekcja Emerytów i Rencistów

Zarząd Sekcji Emerytów i Rencistów:

Przewodnicząca SEiR ma dyżur w biurze Oddziału ZNP w każdy wtorek.