Badanie dotyczące przyszłości polskiej szkoły

18 sierpień 2019

ZNP wraz z Fundacją Kaleckiego oraz pod patronatem ekspertów z Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk prowadzi badanie dotyczące przyszłości polskiej szkoły. Celem projektu jest poznanie opinii i oczekiwań nauczycieli, pracowników oświaty, rodziców i opiekunów prawnych oraz uczniów wobec edukacji. https://www.survio.com/survey/d/badanieznp źródło:https://znp.edu.pl/

Czytaj...

Podpisz petycję

19 lipiec 2016

Przedstawione 27 czerwca 2016 r. przez minister edukacji Annę Zalewską „nowe” rozwiązania w edukacji oznaczają powrót do systemu sprzed 1999 roku, zupełnie nieodpowiadającego współczesnemu rozwojowi cywilizacyjnemu. Związek Nauczycielstwa Polskiego, w trosce o wysoką jakość kształcenia i wychowania, mając na uwadze dobro dziecka i ucznia, przewidując ogromne koszty społeczne i finansowe, wynikające z zapowiadanej reformy, rozpoczyna […]

Czytaj...

Pytania do Minister Edukacji Narodowej

19 lipiec 2016

27 czerwca 2016 roku w Toruniu pani Minister Edukacji Narodowej przedstawiła plan reformy oświaty. Związek Nauczycielstwa Polskiego wystosował pismo w dniu 11 lipca 2016 r., w którym zamieścił kilkanaście pytań związanych z zamierzonymi zmianami w edukacji: http://www.znp.edu.pl/element/2750/Pytania_do_Minister_Edukacji_Narodowej

Czytaj...

340 776 głosów poparcia

24 czerwiec 2016

Tyle podpisów pod obywatelską inicjatywą, gwarantującą wypłatę nauczycielskich wynagrodzeń z budżetu państwa, Związek złożył w Sejmie 20 czerwca 2016 roku. http://www.znp.edu.pl/media/img/6/3db0dc90e2d1970ced1e73e0a181fac1.JPG

Czytaj...

Pensje nauczycieli z budżetu

11 czerwiec 2016

Zbiórka podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą „Pensje nauczycieli z budżetu” trwała w ogniwach ZNP do 8 czerwca. Po przeliczeniu, które potrwa do ok. 15 czerwca, podpisy zostaną złożone w Sejmie. Aby posłowie zajęli się sprawą, ustawę powinno poprzeć co najmniej 100 tys. osób.

Czytaj...

III Okręgowy Zlot Klubu Młodego Nauczyciela

23 maj 2014

17 maja 2014 r. o godz. 10.30 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie miał miejsce III Okręgowy Zlot Młodych Nauczycieli. Zlot zorganizował Zarząd Oddziału ZNP i Oddziałowy Klub Młodego Nauczyciela we Włoszczowie oraz Zarząd Okręgu Świętokrzyskiego ZNP i Okręgowy Klub Młodego Nauczyciela. Na Zlot przybyli Prezesi Oddziałów ZNP wraz z Przedstawicielami Oddziałowych KMN i zaproszeni goście: […]

Czytaj...

Uchwała Prezydium Zarządu Głównego ZNP

9 kwiecień 2014

Uchwała Nr 12/2014 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej ZNP „Dość tego!”   Na podstawie uchwały Zarządu Głównego ZNP Nr 1 z dnia 18 marca 2014 r. Prezydium ZG ZNP postanawia, co następuje: § 1 Zobowiązuje się organy statutowe ZNP do oflagowania szkół i placówek oświatowych – […]

Czytaj...

Asystent nauczyciela w Senacie RP

9 kwiecień 2014

8 kwietnia br. odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, na którym procedowana była przyjęta przez Sejm RP ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach (druk nr 592). Podczas posiedzenia senator Andrzej Szewiński zgłosił między innymi poprawkę do art. 1 pkt. 1 ww. ustawy, proponując […]

Czytaj...

Na ulicach Brukseli

9 kwiecień 2014

4 kwietnia 2014 r. związkowcy z ZNP uczestniczyli w manifestacji zorganizowanej przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych.

Czytaj...

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Emerytów i Rencistów

6 marzec 2014

05.02.2014 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Emerytów i Rencistów. Nową przewodniczącą sekcji została Elżbieta Piotrowska. Do Zarządu zostali wybrani: Dragan Janina – zastępca przew. Liburska Janina – sekretarz Hyska Anna Kaczmarek Roman Skiba Zdzisława Sybis Roman

Czytaj...