Uchwała Prezydium Zarządu Głównego ZNP

9 kwiecień 2014

Uchwała Nr 12/2014
Prezydium Zarządu Głównego ZNP
z dnia 2 kwietnia 2014 r.

w sprawie Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej ZNP „Dość tego!”

 

Na podstawie uchwały Zarządu Głównego ZNP Nr 1 z dnia 18 marca 2014 r. Prezydium ZG ZNP postanawia, co następuje:

§ 1

Zobowiązuje się organy statutowe ZNP do oflagowania szkół i placówek oświatowych – od dnia 3 kwietnia 2014 r. do odwołania – oraz przeprowadzenia kampanii informacyjnej wśród nauczycieli.

§ 2

Ogólnopolska Akcja Protestacyjna ZNP „Dość tego!” może być ponadto realizowana w innych formach niż wymienione w § 1, zgodnie  z postanowieniami właściwych organów statutowych ZNP.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Prezydium ZG ZNP
Prezes ZNP
(-) Sławomir Broniarz