340 776 głosów poparcia

24 czerwiec 2016

Tyle podpisów pod obywatelską inicjatywą, gwarantującą wypłatę nauczycielskich wynagrodzeń z budżetu państwa, Związek złożył w Sejmie 20 czerwca 2016 roku.

http://www.znp.edu.pl/media/img/6/3db0dc90e2d1970ced1e73e0a181fac1.JPG